หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม (วัดป่าสิริสาลวัน จังหวัดหนองบัวลำภู)  
พระอาจารย์วัน อุตุตโม (วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จังหวัดสกลนคร)  
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ (วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จังหวัดหนองคาย)  
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร (วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร)  
พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม (วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี จังหวัดสกลนคร)