วัดป่าห้าพระองค์ เป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐาน โดยสร้างขึ้นใหม่ในท้องที่อำเภอคลองหลวง ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นอนุสรณ์สถานพระอริยเจ้า ๕ พระองค์ ตลอดทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างวัด และศาลามหาเจติยาคีรีศรีธรรม(ภูทอกจำลอง) ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมบุญ สั่งสมอริยทรัพย์แก่ตัวท่านเอง จึงขอบอกบุญเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดใหม่ ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาล

วัดป่าห้าพระองค์

ท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาปสาทะอันแรงกล้า ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ จงประสิทธิสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาล เทอญ